Tillbaka

Rekommendationer vid användning av förkortningar

Förkortningar är naturligtvis inte enbart av ondo.
Så länge läsare och skribent är överens om vad de betyder kan de absolut vara praktiska.
Då gäller det bara att använda dem på rätt sätt. Hur ska man då hantera dem?
Första gången de används bör man skriva ut hela namnet med förkortningen inom parentes: Europeiska centralbanken (ECB).
Förekommer det ett stort antal olika förkortningar i en text kan det vara en god idé att göra en samlad ordlista över förkortningarna.


Källa: Förkortningar på gott och ont