forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
VD Verkställande Direktör Den person som ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett bolag eller en organisation.

I Sverige måste publika aktiebolag utse en verkställande direktör. Privata aktiebolag och vissa andra företagsformer kan göra det. Förkortningen VD är en svensk term och används inte på andra språk.
Organisation Svenska
m meter - Allmänt Svenska
SJ Statens Järnvägar - Organisation Svenska
mc Motorcykel - Allmänt Svenska
BB Barnbördshus Betecknar den avdelning på sjukhus där kvinnor som precis har förlösts kommer för att återhämta sig. BB är en del av kvinnokliniken (KK). - Svenska
jfr jämför - Allmänt Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska
bl.a. bland annat - Allmänt Svenska
FK Foreign Key Begrepp inom relationsdatabaser. Data/IT/Internet Svenska
vgd Vad gör du Används ofta i SMS eller i chatt på datorn. Slang/Chatt/SMS Svenska
ism i samband med - Allmänt Svenska
mtrl material Material avser vanligen kemiskt ämne eller råämne som något framställs av, ibland även utrustning, där det senare ofta kallas materiel. Ett material kan tillskrivas struktur och hållfasthet men inte form och kan vara såväl en solid, som vätska eller gas. Material består med andra ord av olika föreningar i kristallin struktur, amorf struktur eller en blandning av dessa. Kristallina material består av ordnade atomer till skillnad från amorfa som är oordnade. Saker för viss verksamhet. Exempelvis kontorsmateriel är pennor, blanketter, gaffelpärmar, skrivmaskiner etc. Material kan också syfta på innehåll, alltså sådan information som levereras till en konsument. Grammatik Svenska
ev. eventuell(-a, -t) - Allmänt Svenska
avs. avseende (exempel: med avs. på) - Allmänt Svenska
nr nummer - Matematik Svenska
ca cirka - Allmänt Svenska
g gram - Allmän Svenska
EU Europeiska Unionen (på eng: European Union) EU har 27 medlemsländer. Ländernas samarbete bygger till stor del på att varor, tjänster, personer och pengar ska kunna röra sig fritt utan att tullar och andra hinder står i vägen. För att det ska fungera har EU skapat den så kallade inre marknaden. EU-länderna samarbetar också inom andra områden som till exempel miljö, jordbruk, flyktingmottagande och att bekämpa organiserad brottslighet. Organisation Svenska
LOL Laughing Out Loud Används när man chattar för att tala om att man skrattar högt åt något som den andre skrivit. Slang/Chatt/SMS Engelska
FP Lagen om införande av föräldrabalken - Juridik Svenska