forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
m meter - Allmänt Svenska
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
FK Foreign Key Begrepp inom relationsdatabaser. Data/IT/Internet Svenska
KP Kamratposten - Allmänt Svenska
ev. eventuell(-a, -t) - Allmänt Svenska
RR Regeringsrätten - Juridik Svenska
exv exempelvis - Allmänt Svenska
dgr dagar - Allmänt Svenska
gg gång - Allmän Svenska
GN Galen uttrycket: Galen dyker upp på många olika stället. T.ex. i många spel och då vill man kanske inte heta just Galen eftersom namnet blir lite långt, då är det bra och ha en förkortning. Galen = GN Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
ism i samband med - Allmänt Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
pk politisk korrekthet - Allmänt Svenska
PM promemoria - Allmänt Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
g gram - Allmän Svenska