forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
mm millimeter - Allmänt Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
A Ampere SI-enheten för elektrisk ström uppkallad efter den franske fysikern André-Marie Ampère, 1775-1836. Fysik Svenska
Er erbium - Kemi Svenska
atm At The Moment At The Moment - Just nu Allmänt Engelska
BTW Between - Allmänt Engelska
DTF Down To Fuck - Allmänt Engelska
ism i samband med - Allmänt Svenska
ABB Asea Branboveri Ett internationellt verksamt företag inom energi- och verkstadsteknik Organisation Svenska
ISFV Förordningen med instruktion för Sjöfartsverket - Juridik Svenska
pol. politices (i titlar) - Allmänt Svenska
JO Justitieombudsmannen - Juridik Svenska
r. realgenus, reale Reale eller realgenus är ett genus i svenska och flera andra språk. I svenskan tillhör i praktiken alla de substantiv, vilka har den bestämda artikeln den, genusgruppen reale. I det svenska språket har skillnaden mellan maskulina och feminina ord i stor utsträckning upphävts och pronomina han och hon har, då de inte avser personer, ersatts med ett enda pronomen, den. Allmänt Svenska
BBR Boverkets byggregler - Juridik Svenska
H&M Hennes & Mauritz Ett svenskt börsnoterat detaljhandelsföretag i konfektionsbranschen med huvudkontor i Stockholm Ekonomi/Affärsliv Svenska
mkt mycket - Slang/Chatt/SMS Svenska
SRL Skatteregisterlagen - Juridik Svenska
bl. blott - Allmänt Svenska
TTYL TALK TO U LATER Talk to you later (When u will be right back) Allmänt Engelska
asap As Soon As Possible Eng. "så snabbt som möjligt". Kan tex vara ett svar på frågan: när skall det göras? Allmänt Engelska