forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
m meter - Allmänt Svenska
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
ev. eventuell(-a, -t) - Allmänt Svenska
FK Foreign Key Begrepp inom relationsdatabaser. Data/IT/Internet Svenska
RR Regeringsrätten - Juridik Svenska
exv exempelvis - Allmänt Svenska
KP Kamratposten - Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
ism i samband med - Allmänt Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
dgr dagar - Allmänt Svenska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska
jfr jämför - Allmänt Svenska
cl centiliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
h timme - Allmänt Svenska
g gram - Allmän Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
FB Föräldrabalken - Juridik Svenska
og. ogift - Allmänt Svenska