forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
m meter - Allmänt Svenska
pl. plansch - Allmänt Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
dsk dessertsked - Allmänt Svenska
ism i samband med - Allmänt Svenska
jfr jämför - Allmänt Svenska
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
TBL Lagen om straff för vissa trafikbrott - Juridik Svenska
SBF Svenska Badmintonförbundet - Organisation Svenska
nr nummer - Matematik Svenska
FRF Försäkringsrörelseförordningen - Juridik Svenska
ABB Asea Branboveri Ett internationellt verksamt företag inom energi- och verkstadsteknik Organisation Svenska
ftg fartyg - Sjöfart Svenska
cl centiliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
ml milliliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska
Ångermanl. Ångermanland - - Svenska
SJ Statens Järnvägar - Organisation Svenska
m.m. Med mera - Allmänt Svenska