forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
m meter - Allmänt Svenska
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
FK Foreign Key Begrepp inom relationsdatabaser. Data/IT/Internet Svenska
KP Kamratposten - Allmänt Svenska
gg gång - Allmän Svenska
ev. eventuell(-a, -t) - Allmänt Svenska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
v vice (i titlar) - Allmänt Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
GN Galen uttrycket: Galen dyker upp på många olika stället. T.ex. i många spel och då vill man kanske inte heta just Galen eftersom namnet blir lite långt, då är det bra och ha en förkortning. Galen = GN Allmänt Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
exv exempelvis - Allmänt Svenska
ism i samband med - Allmänt Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
PM promemoria - Allmänt Svenska
dgr dagar - Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
atm At The Moment At The Moment - Just nu Allmänt Engelska
s sekund - Allmänt Svenska
FB Föräldrabalken - Juridik Svenska