forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
m meter - Allmänt Svenska
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
FK Foreign Key Begrepp inom relationsdatabaser. Data/IT/Internet Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
ev. eventuell(-a, -t) - Allmänt Svenska
vgd Vad gör du Används ofta i SMS eller i chatt på datorn. Slang/Chatt/SMS Svenska
gg gång - Allmän Svenska
exv exempelvis - Allmänt Svenska
ism i samband med - Allmänt Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
fr. (ny)fransk(-t, -a), (ny)franska - Allmänt Svenska
v vice (i titlar) - Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska
ST Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi - Juridik Svenska
dgr dagar - Allmänt Svenska
s sekund - Allmänt Svenska
FB Föräldrabalken - Juridik Svenska