forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
m meter - Allmänt Svenska
ev. eventuell(-a, -t) - Allmänt Svenska
FK Foreign Key Begrepp inom relationsdatabaser. Data/IT/Internet Svenska
RR Regeringsrätten - Juridik Svenska
exv exempelvis - Allmänt Svenska
ism i samband med - Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
KP Kamratposten - Allmänt Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska
dgr dagar - Allmänt Svenska
FB Föräldrabalken - Juridik Svenska
g gram - Allmän Svenska
jfr jämför - Allmänt Svenska
cl centiliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
og. ogift - Allmänt Svenska
mc Motorcykel - Allmänt Svenska