forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
m meter - Allmänt Svenska
cl centiliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
pl. plansch - Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
ftg fartyg - Sjöfart Svenska
ism i samband med - Allmänt Svenska
lap. lapsk(-t, -a) - Allmänt Svenska
FRF Försäkringsrörelseförordningen - Juridik Svenska
TBL Lagen om straff för vissa trafikbrott - Juridik Svenska
dsk dessertsked - Allmänt Svenska
SBF Svenska Badmintonförbundet - Organisation Svenska
GN Galen uttrycket: Galen dyker upp på många olika stället. T.ex. i många spel och då vill man kanske inte heta just Galen eftersom namnet blir lite långt, då är det bra och ha en förkortning. Galen = GN Allmänt Svenska
RR Regeringsrätten - Juridik Svenska
nr nummer - Matematik Svenska
jfr jämför - Allmänt Svenska
R röntgen - Allmänt Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska
PUB Paul U. Bergströms AB - - Svenska